NB! Palume alates 6. jaanuarist mitte külastada Viljandi haiglas ravil ja hooldusel viibivaid patsiente. Lähemalt lugege SIIT

Meie sotsiaalteenuste missioon: 

Pakkuda puuetega inimestele teenuseid, mis tagavad turvalise ja mõistva elukeskkonna, elukvaliteedi tõusu ning väärtustamise ühiskonna liikmena.

Meie sotsiaalteenuste visioon:
Oleme kvaliteetset ja kliendikeskset sotsiaalteenust pakkuv keskus