1. augustist kehtib ülehaiglaline külastuskeeld. 
Pakke patsiendi nime ja osakonnaga võib tuua peahoone kontrollpunkti (E-R kl 8-16) ja Jämejalal osakondadesse.
 


Alates 18. maist tohib taas tuua pakke hoolekandekeskuse klientidele.

Pakke võetakse vastu tööpäeviti 11-14.00. Pakid desinfitseeritakse, soovitav on erinevad asjad pakendada eraldi plastkarpidesse või kilesse. Vastu ei võeta asju, mida desinfitseerida ei saa (sh riideid). Pakkide üleandmine keskuse töötajale toimub Jämejalal  hoolekandekeskuse või erihoolekande maja uksel, järgides 2 + 2 reeglit. Haigla peahoones võtab pakid vastu infolauas olev töötaja, kes aitab paki teie lähedaseni toimetada.

Meie sotsiaalteenuste missioon: 

Pakkuda puuetega inimestele teenuseid, mis tagavad turvalise ja mõistva elukeskkonna, elukvaliteedi tõusu ning väärtustamise ühiskonna liikmena.

Meie sotsiaalteenuste visioon:

Oleme kvaliteetset ja kliendikeskset sotsiaalteenust pakkuv keskus.