Ei võta sõnad leinavalu, ei kuivata nad pisaraid…
Avaldame Teile siirast kaastunnet lähedase surma puhul.


Kui arst on konstateerinud kliendi surma, viiakse lahkunu haigla peahoones asuvasse surnukambrisse (prosektuur).
Prosektuur (peahoone B-korpuse keldrikorrus) on avatud igal tööpäeval kella 8.00 – 14.00, 
tel 435 2043.

Lahkunu hoidmine külmkambris kuni 24 tundi on tasuta. Iga järgmine ööpäev maksab 15 eurot.

Surmatunnistus väljastatakse arstliku surmateatise alusel. Selleks on tarvis pöörduda Teile sobivasse maavalitsusse või omavalitsusse. Kaasa on vaja võtta arstlik surmateatis ja lahkunu isikut tõendav dokument.

Lahkunu isiklikud asjad tagastatakse tema omastele isikut tõendava dokumendi alusel. Osakond säilitab lahkunu isiklikke esemeid 60 päeva pärast surma.