Rehabilitatsiooniteenuse eesmärgiks on laste puhul tingimuste loomine arenguks ja hariduse omandamiseks, iseseisva toimetuleku ja sotsiaalse aktiivsuse soodustamiseks. 

LAPSE ÕIGUSED JA HEAOLU HAIGLAS

Lapsel on ÕIGUS:
  • lugupidavale ja individuaalsele suhtumisele;
  • vanemate juuresolekule raviprotsessis ja vanema osalemisele ravis;
  • talle oluliste füüsiliste ja psühholoogiliste vajaduste täitmisele – toidule, puhkusele, unele, soojusele ja aktiivsusele;
  • püsivale, toetavale ja hoolitsevale ravile, milles järgitakse lapse emotsionaalseid ja psühhosotsiaalseid vajadusi (ergutatakse avatud suhtlemist, julgustatakse inimlikke suhteid);
  • väljendada vabalt reaktsioonide abil oma tundeid ja hirmu;
  • kontrollida ennast ja olukorda nii palju kui võimalik;
  • eakohaselt saada selgitust  ravi/uuringu/teenuse kohta (mängides nukkudega, joonistades, saada sellest aimu kirjelduste kaudu);
  • saada tunnustust, kiitust ja autasusid hea toimetuleku eest ravi- või teenuseprotsessis ja rasketes olukordades;
  • osaleda koos oma vanematega ravi- või teenuseprotsessi mõjutavates otsustes.

Lapse ravi/teenuse huvides võib kasutada tema tunnetuslikule, sotsiaalsele, füüsilisele ja emotsionaalsele arengule vastavaid normaalseid stiimuleid. 


ABIVAJAJAST JA HÄDAOHUS LAPSEST TEATAMINE 

Abivajavast või hädasolevast lapsest andke teada omavalitsuse lastekaitsetöötajat, hädaabinumbril 112, lasteabitelefonil 116 111.

Lasteabitelefon on avatud ööpäevaringselt, on helistajatele tasuta ning anonüümne, kuid kõned salvestatakse. Ühtlasi võimaldatakse sellel lastele ja lastega seotud isikutele esmast sotsiaalset või kriisinõustamist.

Lastekaitseseadus kohustab igaüht teatama abivajavast ja hädaohus olevast lapsest! 

Link: abivajajast lapsest teatamise juhend
Link: teata abivajavast lapsest