Meie tugevused:

 • oleme Viljandimaal suurim rehabilitatsiooniteenust pakkuv asutus;

 • omame rehabilitatsiooniteenusele EQUASS Assurance kvaliteedimärki alates 2013. aastast;

 • pakume rehabilitatsiooniteenust kolmele sihtrühmale – lastele, psüühikahäirega isikutele ning tööealistele ja vanaduspensioni-ealistele puudega isikutele;

 • meie meeskond koosneb oma ala parimatest spetsialistidest – arstid,  füsioterapeudid, sotsiaaltöötajad, tegevusterapeudid, psühholoog, logopeed, õed;

 • osutame teenust väga kliendikeskselt ja kvaliteetselt;

 • meie kliendil on vabadus liikuda, saada infot ja suhelda;

 • koostame kliendile individuaalse tegevusplaani, püstitame koos kliendiga lühi- ja pikaajalised eesmärgid;

 • oleme innaovaatilised – kasutame elukvaliteedi CARe-hindamislehte;

 • oleme valmis koostööks – head suhted on meil kohalike omavalitsustega, erinevate ühingutega, Eesti Töötukassaga;

 • osutame rehabilitatsiooniteenust kompleksselt – koostame nii rehabilitatsiooniplaane kui osutame ka teenust vastavalt tegevuskavale;

 • oleme teenuse osutamisel paindlikud – soovime pakkuda kliendile parimat teenust;

 • rehabilitatsiooniteenusele on oodatud isikud kõikjalt Eestist!