Meie tugevused:

 • osutame teenust uues majas;

 • oleme maja ehitanud klientuuri eripära silmas pidades;

 • oleme koolitanud oma töötajad;

 • oleme klientidele loonud turvalise, rahuliku ja sõbraliku elukeskkonna;

 • oleme kliendikesksed, koostame igale kliendile tema eripära silmas pidades individuaalse tegevus- ja hooldusplaani;

 • meie kliendil on vabadus liikuda, saada infot ja suhelda;

 • oleme paindlikud hoolduskoha maksumuse  kujundamisel – hind kujuneb esmase ja korduva hindamistulemuse põhjal;

 • pakume „kõik hinnas“ teenust. Teenuse hinnas on nii ravimid, abi- kui ka hooldusvahendid;

 • oleme innovaatilised – lemmikloomapäevad, lillepäevad, ise valmistatud kõrgpeenrad eakatele aiandushuvilistele;

 • oleme avatud uuendustele – kasutame VERGE- ja CARe-metoodikat;

 • oleme hea koostööpartner – koostöö erinevate lasteaedade ja koolidega, Sakala keskusega, praktikabaas koolidele (Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Pärnumaa Kutsehariduskeskus jne);

 • kaasame kliendid jõukohastesse tegevustesse – aktiivselt ja väärikalt vananemine;

 • teeme koostööd haigla teiste keskuste ja kliinikutega;

 • võtame vastu kliente kõikjalt Eestist!