Meie tugevused:


 • oleme erihooldusteenust osutanud pikka aega – meil on kliendid, kes on siin teenust saanud nüüdseks üle 10 aasta;

 • osutame kolme erihooldusteenust: igapäevaelu toetamise teenust, toetatud elamise teenust ja ööpäevaringset erihooldusteenust ebastabiilse remissiooniga psüühikahäirega isikule;

 • ööpäevaringset erihooldusteenust ebastabiilse remissiooniga psüühikahäirega isikule osutame 60 ebastabiilsele ja väga raskele kliendile;

 • ka meie toetatud elamise klientuur on tavapärasest keerulisem;

 • toetatud elamises ja igapäevaelu toetamise klientidel on tööpäeviti olemas  tegevusjuhendaja (8 tundi päevas), kes abistab, juhendab ja suunab just nende teenuste kliente;

 • oleme üks kahest asutusest, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust ebastabiilse remissiooniga psüühikahäirega isikule -meid teatakse ja meid tuntakse;

 • oleme komplekteerinud ja koolitanud töötajad, kes sellise raske klientuuriga toime tulevad;

 • teeme koostööd Viljandi haigla psühhiaatriakliinikuga, kuhu vajadusel (ebastabiilse isiku tervise halvenedes) saame kliendi suunata;

 • meie osakonna õed on spetsialiseerunud töötama psüühikahäirega kliendiga (vaimse tervise õed);

 • meie osakonnas töötab kolm psühhiaatrit;

 • keskkond, kus osutame erihooldusteenust, on kliendile sobiv: rahulik, looduslähedane, turvaline, eemal linnakärast, aga abi kättesaadavus suurepärane;

 • meie kliendil on vabadus liikuda, saada infot ja suhelda;

 • oleme sisustanud klientide tegevusruumid väga kliendikeskselt;

 • oleme innovaatilised – töös kliendiga kasutame lemmikloomi, kaasame töösarnastesse tegevustesse, osaleme ühisüritustel (metsaistutustalgud, kevad- ja jõululaat, laulupidu jne), kasutame CARe-hindamislehti;

 • kogukond on harjunud koos elama ja arvestama psüühiliselt ebastabiilsete isikutega ja nende eripäradega;

 • oleme usaldusväärne koostööpartner Sotsiaalkindlustusametile.