Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 188, jõustunud 1. jaanuaril 2014, tuleb iseseisva õendusabi teenusel viibides tasuda omaosalus, milleks on 15% haigekassa kehtestatud hinnast.

Hetkel kehtiva Haigekassa hinnakirja alusel on omaosaluse hind 11,03 eurot päevas.

Kümne esimese haiglapäeva eest tuleb tasuda ka voodipäevatasu 2,50 eurot päeva kohta.

Omaosaluse leping sõlmitakse patsiendi või tema esindajaga.