Igapäevaelu toetamise teenus 
(SA Viljandi Haigla osutab nimetatud teenust Jämejala korpuses Pargi tee 14 III korrusel)

Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärk on inimese parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning inimese lähedaste ja temaga koos elavate inimeste nõustamise kaudu. Igapäevaelu toetamise teenust osutatakse: inimese kodus talle näiteks igapäevaelu oskuseid õpetades, päevakeskuses grupitegevustes osaledes, söögitegemist õppides, ametiasutustes asjaajamist harjutades jne.

Toetatud elamise teenus  (SA Viljandi Haigla osutab nimetatud teenust Jämejala korpuses Pargi tee 14 III korrusel).

Toetatud elamise teenus on inimese sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamine temale eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu. Inimest juhendatakse majapidamise ja igapäevaelu korraldamises eesmärgiga tagada tema võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.

Ööpäevaringne erihooldusteenus ebastabiilse remissiooniga isikutele  (osutatakse SA Viljandi Haiglas (peahoone B-korpuse 3. ja 8. korrusel ning Jämejala korpuses Pargi tee 14A ).

Ebastabiilne remissioon iseloomustab sümptomite kulgu, kus tegemist on ebastabiilse haiguse sümptomite taandumisega. Täielik remissioon tähendaks, et kõik märgid haigusest on kadunud. Ebastabiilne remissiooni korral vahelduvad paranemise ja haiguse ägenemise hood pidevalt ja seisund on sageli muutuv. Teenuse eesmärgiks on tagada inimese hooldamine ja arendamine koos majutuse ja toitlustamisega, et säilitada ja suurendada tema iseseisvat toimetulekut, ning turvaline elukeskkond teenuse osutaja territooriumil.