Tasuline hooldusteenus I
Ööpäevaringse hooldusteenuse eesmärgiks on turvalise ja stabiilse elukeskkonna pakkumine inimestele, kes ei tule enese eest hoolitsemisega enam ise toime.
Teenus on suunatud dementsetele isikutele ja eakatele, kes liiguvad iseseisvalt, enesehooldus on iseseisev, vajadusel püksmähkmed ning kellel on minimaalne ravimite vajadus. Tegevusjuhendaja kaasab kliente erinevatesse võimetekohastesse päevastesse tegevustesse. Vajadusel viiakse klientidega läbi individuaalseid tegevusi.
Teenuse hind sisaldab ravimeid ja kõiki hooldusvahendeid.

Tasuline hooldusteenus II
Ööpäevaringse hooldusteenuse eesmärgiks on turvalise ja stabiilse elukeskkonna pakkumine inimestele, kes ei tule enese eest hoolitsemisega enam ise toime.
Teenus on suunatud dementsetele isikutele ja eakatele, kes liiguvad iseseisvalt või vajavad liikumiseks abivahendit, kellel esineb osaline inkontinentsus ning kellel on suurenenud ravimite vajadus. Tegevusjuhendaja kaasab kliente erinevatesse võimetekohastesse päevastesse tegevustesse. Vajadusel viiakse klientidega läbi individuaalseid tegevusi.
Teenuse hind sisaldab ravimeid ja kõiki hooldusvahendeid.

Tasuline hooldusteenus III
Ööpäevaringse hooldusteenuse eesmärgiks on turvalise ja stabiilse elukeskkonna pakkumine inimestele, kes ei tule enese eest hoolitsemisega enam ise toime.
Teenus on suunatud dementsetele isikutele ja eakatele, kellel on suur ravimite vajadus ning kes vajavad erilist hooldamist. Liikumisel abivahendi kasutamine ja saatja olemasolu. Voodihaige kliendi hooldamine, söötmine ja mähkimine. Pakutav teenus hõlmab pidevat järelevalvet ja hooldust, vältimaks kliendi abitusse olukorda jäämist. Tegevusjuhendaja kaasab kliente erinevatesse võimetekohastesse päevastesse tegevustesse. Toimuvast saavad osa ka voodihaiged, kui nende tervislik seisund seda võimaldab. Vajadusel viiakse klientidega läbi individuaalseid tegevusi.
Teenuse hind sisaldab ravimeid ja kõiki hooldusvahendeid.

Tasuline hooldusteenus IV
Ööpäevaringse hooldusteenuse eesmärgiks on turvalise ja stabiilse elukeskkonna pakkumine inimestele, kes ei tule enese eest hoolitsemisega enam ise toime.
Teenus on suunatud dementsetele isikutele ja eakatele, kellel on suur ravimite vajadus ning kes vajavad erilist hooldamist. Iseseisvalt liikuva kliendi suurenenud järelevalve ning hooldus. Voodihaige kliendi hooldamine, söötmine ja mähkimine. Lamatiste vältimine. Pakutav teenus hõlmab suurenenud järelevalvet ja hooldust, vältimaks kliendi abitusse olukorda jäämist. Tegevusjuhendaja kaasab kliente erinevatesse võimetekohastesse päevastesse tegevustesse. Toimuvast saavad osa ka voodihaiged, kui nende tervislik seisund seda võimaldab. Vajadusel viiakse klientidega läbi individuaalseid tegevusi.
Teenuse hind sisaldab ravimeid ja kõiki hooldusvahendeid.

Tasuline hooldusteenus V
Ööpäevaringse hooldusteenuse eesmärgiks on turvalise ja stabiilse elukeskkonna pakkumine inimestele, kes ei tule enese eest hoolitsemisega enam ise toime.
Teenus on suunatud dementsetele isikutele ja eakatele, kellel on suur ravimite vajadus ning kes vajavad erilist hooldamist ja spetsiifilisi hooldusvahendeid (kateetrid, hapnik, sonditoit jmt). Klient on voodihaige, ta vajab mähkimist, pööramist, söötmist. Lamatiste vältimine. Pakutav teenus hõlmab suurenenud järelevalvet ja hooldust, vältimaks kliendi abitusse olukorda jäämist.Tegevusjuhendaja kaasab kliente erinevatesse võimetekohastesse päevastesse tegevustesse. Toimuvast saavad osa ka voodihaiged, kui nende tervislik seisund seda võimaldab. Vajadusel viiakse klientidega läbi individuaalseid tegevusi.
Teenuse hind sisaldab ravimeid, sonditoitu ja kõiki hooldusvahendeid.

Erakorraline hooldusteenus
Teenus on suunatud inimestele, kes vajavad erinevatel põhjustel kiiresti hoolduskohta.
Sihtgruppi kuuluvad ravikindlustuseta isikud, erakorralise meditsiini osakonnast saadetud patsiendid, kes ei vaja hospitaliseerimist, kuid kellel ei ole võimalik koju minna (saabunud näiteks kiirabiga öisel ajal). Samuti on erakorralisele hooldusteenusele oodatud haiglas ravil viibinud patsiendid, kes mingil põhjusel ei saa kohe pärast haiglaravi lõppemist koju tagasi pöörduda. Tegemist on lühiajalise teenusega, mille kestus on maksimaalselt kaks päeva.
Teenuse hind ei sõltu viibitud aja pikkusest, hinnas sisalduvad hooldusvahendid (vajadusel), ravimid ning toitlustamine.

Päevahoiuteenus
Teenus on suunatud isikutele, kes vajavad pidevat järelevalvet ning arendavaid tegevusi, kuid kelle lähedastel ei ole erinevatel põhjustel võimalik tööpäeva jooksul oma pereliikme eest hoolt kanda. Päevahoiuteenuse kestus on kella 7.00 kuni 19.00, st klient viibib teenusel hommikust õhtuni.
Hinnas sisalduvad hooldusvahendid, toitlustamine kolm korda päevas, voodikoht ning päevased ravimid. 

Intervall-hooldusteenus ehk lühiajaline hooldusteenus
Teenus on suunatud klientidele, kes ei tule igapäevaeluga iseseisvalt toime ning vajavad turvalist ja kontrollitud keskkonda ajal, mil tema lähedased ei saa erinevatel põhjustel tema eest lühiajaliselt hoolitseda. Sobib hästi klientidele, kelle lähedased plaanivad sõita reisile või viibivad kodust eemal puhkusel. Kliendile on tagatud ööpäevaringne järelevalve ning hooldus ja erinevad tegevused vastavalt tema tervislikule seisundile. Teenus kestab 214 päeva või vastavalt individuaalsele lepingule.
Teenuse hinnas sisalduvad ravimid, hooldusvahendid ja toitlustamine kolm korda päevas.

Lähedase majutus eripalatis
Teenus on suunatud hooldusravi vajava patsiendi lähedasele ja võimaldab ööpäevaringselt osaleda oma pereliikme hoolduses ning pakkuda talle võimalikult kodust keskkonda. Palatis on televiisor, tugitool, veekeetja, laud, lisavoodi jms.
Hinnas sisaldub soovi korral toitlustamine.

Hooldusvoodi hoiuteenus
Hoolduskoha reserveering hoolduselt ajutiselt lahkunud patsiendile.