Teenuste taotlemiseks esitab isik avalduse koos vajalike dokumentidega elukohajärgse Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajale.

Sotsiaalministeeriumi poolt väljatöötatud taotluste vormi leiate SIIT, samuti on see on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti kodulehel www.ensib.ee ja ka Sotsiaalkindlustusametite klienditeenindustes.

Dokumendid võib saata Sotsiaalkindlustusametile postiga või viia isiklikult klienditeenindajale või juhtumikorraldajale.