Kõigil hoolduskeskuses pakutavatel teenustel on fikseeritud hind ning vastavalt teenuste kasutusele ja mahule kujuneb hind kliendile. 

Teenuste hinna kujunemisel (v.a erihooldusteenus ja rehabiltiatsiooniteenus) lähtutakse kliendi toimetulekust, lisaressursist selle tagamiseks ja lisateenustest.

Teenusele tulles toimub kliendi esmane hindamine koos lähedasega, mis on aluseks ka hinna kujunemisel.

Ravimid, abi- ja hooldusvahendid on meie poolt.