Me väärtustame inimest ja tema eripärasid 

Meie väärtused on:

Positiivsus - kanname elurõõmu ja sisendame lootust, peame oluliseks elutahet, armastust, tasakaalu ja rahulolu

Jõustamine - toetame klienti, et ta ise langetaks olulisi valikuid 

Usaldusväärsus - meile võib kindel olla

Õiglus - meiega on turvaline

Innovaatilisus - toome oma töösse uuendusi

Koostöö - meie eesmärgid on ühised ja saavutame need koostöös

Kliendikesksus - märkame iga kliendi  vajadusi ja arvestame nendega

Tulemustele orienteeritus - liigume edasi teadlikult ja saavutused tulenevad püstitatud eesmärkidest