Erihooldusteenuste eesmärk on inimese iseseisva toimetuleku arendamine ja tegevuse juhendamine.
 
Erihooldusteenus ei ole mõeldud vanaduspensioniikka jõudnud dementsuse diagnoosiga inimestele ega inimestele, kellel on juhtivaks psüühikahäireks sõltuvus alkoholist või narkootilisest ainest.