Teenuste hinnakiri (1h)

Arsti teenus 50 eurot
Arsti perenõustamine 50 eurot
Arsti grupinõustamine 15 eurot

Sotsiaaltöötaja teenus 50 eurot
Sotsiaaltöötaja perenõustamine 50 eurot
Sotsiaaltöötaja grupinõustamine 15 eurot

Psühholoogi teenus 50 eurot
Psühholoogi perenõustamine 50 eurot
Psühholoogi grupinõustamine 15 eurot

Eripedagoogi teenus 50 eurot 
Eripedagoogi perenõustamine 50 eurot
Eripedagoogi grupinõustamine 15 eurot

Logopeedi teenus 50 eurot
Logopeedi perenõustamine 50 eurot 
Logopeedi grupinõustamine 15 eurot

Füsioterapeudi teenus 50 eurot
Füsioterapeudi perenõustamine 50 eurot
Füsioterapeudi grupinõustamine 15 eurot

Tegevusterapeudi teenus 50 eurot 
Tegevusterapeudi perenõustamine 50 eurot
Tegevusterapeudi grupinõustamine 15 eurot