Teenusele saamine

Vajadusel on teenuse saamiseks vajalikke dokumentide vormistamisel abiks päevakeskuse töötaja.

Teenuse saamiseks peab inimesel olema psühhiaatri hinnang või rehabilitatsiooniplaan soovitusega kasutada igapäevaelu toetamise teenust. Teenuse osutamise aluseks on Sotsiaalkindlustusameti kehtiv suunamiskiri.

Teenuse lõpetamine

Teenuse osutamine lõpetatakse, kui suunamiskirjas olev teenuse osutamise tähtaeg on lõppenud ja inimene pole taotlenud selle jätkamist.

Kui inimene ei soovi enam erihoolekandeteenust saada, teavitab ta sellest teenuseosutajat. Teenust omal soovil lõpetades esitatakse kirjalik sooviavaldus juhtumikorraldajale.

Igapäevaelu toetamise teenust rahastatakse riigieelarvest, mis tähendab, et inimene ise teenuse eest maksma ei pea.

Kui riigieelarves ei ole teenust saama suunamiseks rahalisi vahendeid või inimesele sobiva teenuseosutaja juures pole vaba kohta, teavitab Sotsiaalkindlustusamet inimest kirjalikult järjekorda võtmisest.
Sobiva koha vabanemisel võtab Sotsiaalkindlustusamet juhtumikorraldaja inimesega ühendust.

Sotsiaalkindlustusametis töötavate juhtumikorraldajate töö eesmärk on toetada inimest kogu erihoolekandeteenuse kasutamisega seotud asjaajamises.

Meie piirkonda teenindab juhtumikorraldaja Merit Kotsar
kontaktandmed:
Vabaduse plats 6, 71020 Viljandi
tel 435 0593; merit.kotsar[at]sotsiaalkindlustusamet.ee