SA Viljandi Haigla Hoolekandekeskuse ülesandeks on osutada ööpäevast ja päevast hooldus- ja sotsiaalteenust ning õendusabi.

Teenuste korraldamisel ja tagamisel võetakse aluseks kliendi füüsilise ning vaimse tervise ja sotsiaalse toimetuleku tase, mida hinnatakse asutusse saabumisel ning edaspidi perioodiliselt teenuse saamise ajal.

Keskuse esimene etapp renoveeriti 2011. aasta juuniks, teise etapina ehitatud ringhoone valmis 2013. aasta veebruaris.

Nii hoonete funktsionaalsus kui keskkond on loodud mõeldes eakamale ja terviseprobleemidega inimesele, võimaldades piisavalt nii suhtlust kui eraldatust, liikumisvõimalusi kui mugavust.

Õendus-hoolduskeskuse tegevusaladeks on iseseisva ambulatoorse (koduõendus) ja statsionaarse (endine hooldusravi) õendusabi ning sotsiaalhoolekandeteenuste (sh rehabilitatsioon, erihooldus, hooldusteenus) osutamine. 

160-kohaline Õendus-hoolduskeskus (01.03.19 Hoolekandekeskus) alustas 2013. aasta veebruaris järgmiste hoolekande- ja tervishoiuteenuste pakkumist:

• ööpäevane hooldus üldhooldekodu teenuseid vajavatele klientidele;

• dementsete isikute hooldusteenus;

• õendusabi teenus;  

• rehabilitatsiooniteenus;

• ööpäevaringne erihooldusteenus ebastabiilse remissiooniga isikutele;

• toetatud elamise teenus;

• igapäevaelu toetamise teenus.