1. Iseseisva statsionaarse õendusabi (endise nimega hooldusravi) on teenus patsiendile, kes on stabiilses seisundis ega vaja pidevat arstiabi.

Meie patsient vajab õendusabi ja arsti poolt määratud raviprotseduure. 
Õendusabi toimingute tegemine ja nende vajaduse üle otsustamine on valdavalt õe pädevuses, arst konsulteerib patsienti vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord nädalas.
Statsionaarsel õendusabil viibimise aeg ja osutatavad teenused sõltuvad patsiendi tervislikust seisundist ning konkreetsest vajadusest.  

2. Ajutine järelhooldusteenus on mõeldud isikutele, kelle hooldus- ja järelevalve vajadus on väga suur. 

Teenust osutatakse vajaduspõhiselt isikutele, kellel statsionaarse õendusabi vajadus on küll lõppenud, kuid on jäänud suur hooldusvajadus.
Teenuse hinna sisse kuuluvad kõik hooldusvahendid ja –tarvikud, ravimid, sidumismaterjalid, tehnilised abivahendid (funktsionaalsed voodid, ratastoolid, tugiraamid jmt) ning erinevad aktiviseerivad tegevused. 
Teenust osutatakse vaid statsionaarse õendusabi üksuse ruumides ja lühiajaliselt ning on vaheetapiks isiku siirdumisel üldhooldekodusse.

Õendusabi osakond asub SA Viljandi Haigla Jämejala korpuses Pargi tee 8.