Meie sotsiaalteenuste missioon: 

Pakkuda puuetega inimestele teenuseid, mis tagavad turvalise ja mõistva elukeskkonna, elukvaliteedi tõusu ning väärtustamise ühiskonna liikmena.

Meie sotsiaalteenuste visioon:

Oleme kvaliteetset ja kliendikeskset sotsiaalteenust pakkuv keskus.