Iseseisva statsionaarse õendusabi (endise nimega hooldusravi) on teenus patsiendile, kes on stabiilses seisundis ega vaja pidevat arstiabi.

Meie patsient vajab õendusabi ja arsti poolt määratud raviprotseduure. 

Õendusabi toimingute tegemine ja nende vajaduse üle otsustamine on valdavalt õe pädevuses, arst konsulteerib patsienti vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord nädalas.

Statsionaarsel õendusabil viibimise aeg ja osutatavad teenused sõltuvad patsiendi tervislikust seisundist ning konkreetsest vajadusest.  

Õendusabi osakond asub SA Viljandi Haigla Jämejala korpuses Pargi tee 8.