Kellel on õigus ööpäevaringset erihooldusteenust saada?

Ööpäevaringsele erihooldusteenusele ebastabiilse remissiooniga isikule vastuvõtmine toimub Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuse alusel. 
Teenust  on õigus saada täisealisel inimesel, kellel on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire.

Määratud peab olema puude raskusaste (raske või sügav) ja töövõime kaotus vähemalt 90 protsenti.

Teenusele vastav inimene vajab abi enese eest hoolitsemisel ega tule toime igapäevaelu toimingutega või vajab selleks pidevat kõrvalabi ja juhendamist. 
Tema toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste osutamisega ning ta ei kasuta teisi erihoolekandeteenuseid.

Ööpäevaringse erihooldusteenuse vajadus peab olema hinnatud rehabilitatsiooniplaanis.

Teenuse eest tasumine

Teenuse osutamisega seotud tegevuskulude katmine toimub Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud lepingu alusel riigieelarvest.

Majutuskulude ja toitlustamise eest tasub teenusele tulnud klient ise, igakuiselt kuni 219 eurot.

Pärast omaosaluse tasumist peab inimesele jääma vähemalt 15% tema sissetulekust.
Kui inimesel ei ole piisavalt rahalisi vahendeid omaosaluse tasumiseks, hüvitatakse puudujääv osa riigieelarvest.
Selleks tuleb esitada taotlus Sotsiaalkindlustusametile.

Vajalikud dokumendid ööpäevaringsele erihooldusteenusele ebastabiilse remissiooniga isikule asumisel:

• suunamisotsus (riiklikule ülalpidamisele saabuval isikul) või isiku/tema eestkostja sooviavaldus;

• kehtiv Eesti kodaniku pass või ID-kaart või välismaalase pass koos kehtiva elamisloaga;

• väljavõte haigusloost;

• pensionitunnistus;

• kehtiv rehabilitatsiooniplaan;

• eestkostetavatel kohtumääruse koopia eestkoste kohta.


Kliendid elavad Jämejala korpuses asuvas majas ja peahoone III korrusel.
Elatakse 14-kohalistes tubades.