MEIE PIKAAJALISED EESMÄRGID:

•  tagada võimalikult optimaalsed tingimused erivajadustega inimeste võimetekohaseks toimetulekuks;

 luua võimalused/tingimused võimete- ja eakohasteks tegevusteks; 

 arendada pidevalt teenuste kvaliteeti; 

 olla usaldusväärne ja innovaatiline kompetentsikeskus; 

 olla järjepidevalt arenguvõimalusi pakkuv töökeskkond teenuste kvaliteeti edendavatele töötajatele