MEIE PIKAAJALISED EESMÄRGID

• Meie töö põhineb vastastikusel aususel, lugupidamisel, võrdsel kohtlemisel ja usaldusel.

• Tagada võimalikult optimaalsed tingimused erivajadustega inimeste võimetekohaseks toimetulekuks. 

• Luua võimalused/tingimused võimete- ja eakohasteks tegevusteks. 

• Arendada pidevalt teenuste kvaliteeti. 

• Olla usaldusväärne ja innovaatiline kompetentsikeskus. 

• Olla järjepidevalt arenguvõimalusi pakkuv töökeskkond teenuste kvaliteeti edendavatele töötajatele.