Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust korraldab sotsiaalkindlustusamet ning rahastab riik.
 
Sihtrühm on puudega või puuet taotlevad lapsed (alla 16a), vanaduspensioni ealised isikud, tööealised puudega või töövõimetud isikud, kes ei õpi, tööta ega ole töötuna arvel.
       
Lähem info:
sotsiaalkindlustusameti koduleht LINK

TEADMISEKS!
Rehabilitatsiooniteenus ei ole raviteenus st:
• teenuse ajal ei toimu igapäevaseid arstivisiite;
• teenusele tulles peavad kliendil endal kaasas olema ravimid, abi- ja hooldusvahendid;
• kui vajate taastusravi, siis selleks peate pöörduma perearsti või eriarsti poole.