Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut ning tegevusvõimet, soodustada töötamist või tööle asumist ja suurendada ühiskondlikus elus osalemist.

Puudega lapse puhul on eesmärk aidata kaasa lapse arengule ja hariduse omandamisele. Eaka inimese puhul parandada iseseisvat toimetulekut ning ühiskonnaelus osalemist.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust korraldab Sotsiaalkindlustusamet ning rahastab riik.
 
Sihtrühm on puudega või puuet taotlevad lapsed (alla 16a), vanaduspensioni ealised isikud, tööealised puudega või töövõimetud isikud, kes ei õpi, tööta ega ole töötuna arvel.
       
Täpsem info:
Sotsiaalkindlustusameti koduleht LINK

TEADMISEKS!
Rehabilitatsiooniteenus ei ole raviteenus st:
• teenuse ajal ei toimu igapäevaseid arstivisiite;
• teenusele tulles peavad kliendil endal kaasas olema ravimid, abi- ja hooldusvahendid;
• kui vajate taastusravi, siis selleks peate pöörduma perearsti või eriarsti poole.