Tasulist erihooldusteenust osutame soovi  ja vajaduse korral isikutele, kellel on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire, ning kes on suunatud vastavalt rehabilitatsiooniplaanile ööpäevaringsele erihooldusteenusele ebastabiilse remissiooniga psüühikahäirega isikule. 

Isikul peab olema tuvastatud raske või sügav puude raskusaste ja töövõimekaotuseprotsent vähemalt 90%.


Tasuline erihooldusteenus on lühiajaline ning seda osutatakse vabade (halduslepingu järgi veel täitmata) kohtade olemasolul vaid isikutele, kelle riiklik teenusele suunamine mingil põhjusel viibib. 


Tasulise erihooldusteenuse hind kujuneb vastavalt hindamistulemustele (kehtiv rehabilitatsiooniplaan, epikriis psühhiaatrilt, eelneva asutuse iseloomustus ja meie hindamisinstrumendi tulemused).


Hind sisaldab

• toitlustamine (4 korda päevas);
• ravimid;
• hooldusvahendid;
• tehnilised abivahendid;
• vahendid teraapilisteks tegevusteks;
• abistamine dokumentide korrastamisel/vormistamisel;
• ühekohaline tuba;
• ööpäevaringne järelevalve ja suunamine;
• individuaalne juhendaja.


Teenusele tulles sõlmitakse kliendi esindajaga hooldusleping ning täidetakse täiendavad dokumendid. 

Teenusele tulekuks ei ole suunamiskiri vajalik.