Tööalase rehabilitatsiooni eesmärk on

• pakkuda inimesele võimalusi eneseteostuseks
• õpetada inimest puude või tervisehäirega toime tulema
• toetada inimest õppetöös
• toetada inimest iseseisva toimetuleku saavutamisel
• taastada või säilitada inimese töövõimet

Kuidas tööalase rehabilitatsiooni teenus toimub?

  töötukassa juhtumikorraldaja hindab Teie teenusevajadust;
  lepite juhtumikorraldajaga kokku rehabilitatsiooni eesmärgi;
  valite enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse;
  lepite kokku kohtumise teenuseosutajaga tegevuskava koostamiseks või rehabilitatsiooniprogrammis osalemiseks;
  töötukassa kinnitab tegevuskava;
  alustate rehabilitatsiooniteenusel osalemist.

Võtke ühendust Teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga.
Töötukassa esinduste kontaktid leiate SIIT

Osutatavad teenused:

 füsioteraapia;
 tegevusteraapia ja -nõustamine;
 logopeediline abi;
 eripedagoogiline abi;
 psühholoogiline nõustamine;
 sotsiaalnõustamine (sh kliendi lähivõrgustiku nõustamine);
 arsti nõustamine.