Kellel on õigus toetatud elamise teenust saada?

Toetatud elamise teenust on õigus saada raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega täisealisel inimesel.

Inimene, kellel on õigus toetatud elamise teenust saada, peab suutma ise enda eest hoolitseda ja tulema juhendamisel toime igapäevaelu toimingutega.

Soovitus kasutada toetatud elamise teenust peab olema kirjas rehabilitatsiooniplaanis või rehabilitatsiooniteenuse osutaja kirjalikus põhjendatud ettepanekus toetatud elamise teenust saama suunamise kohta rehabilitatsiooniplaani koostamise ajaks.

Teenus ei sisalda:

• hooldamist, järelevalvet;

• toitlustamist;

• transporditeenust;

• isikliku rehabilitatsiooniplaani koostamist.

Toetatud elamise teenusele saamiseks on vaja:

• rehabilitatsiooniplaani, kus on soovitus toetatud elamise teenuseks;

• taotlust;

• isikut tõendavat dokumenti;

• suunamiskirja.


Dokumendid tuleb saata Sotsiaalkindlustusameti piirkondlikule juhtumikorraldajale Merit Kotsarile, aadressil Vabaduse plats 6, 71020 Viljandi. Tel 435 0593; merit.kotsar@sotsiaalkindlustusamet.ee

Vajadusel abistame isikut dokumentide vormistamisel.

Teenusele saamiseks pöördub isik Sotsiaalkindlustusametist postiga saadud suunamiskirjaga SA Viljandi Haigla toetatud elamise vanem-tegevusjuhendaja Kaja Lymari poole,  tel 434 2201, asukoht Pargi tee 14, III korrus, Jämejala küla, Viljandi vald.
Enne teenusele tulekut on kliendil võimalik tutvuda pakutava teenuse olmetingimuste ja asukohaga.

Teenust osutatakse SA Viljandi Haigla Jämejala korpuse Pargi tee 14 maja III korrusel.

Klientide käsutuses on 1-kohalised toad. Köök ja pesuruumid on ühiskasutavad. Teenusele tulekul sõlmitakse üürileping, mille kohaselt tuleb kliendil igakuiselt maksta 50€. 

Tööpäevadel viibib majas tegevusjuhendaja. Lisaks on võimalik külastada kõrvalasuvat päevakeskust.