Tööalase rehabilitatsiooni eesmärk on vähenenud töövõimega inimese tööeluks ettevalmistamine, tema tööleasumise või töötamise toetamine.

Tööalast rehabilitatsiooni osutatakse vastavalt individuaalsetele vajadustele, kuid eelkõige juhul, kui vähenenud töövõimega inimesel on tegutsemisel puude või terviseseisundi tõttu mitmeid takistusi ning ta vajab korraga erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Töötukassa võimaldab tööalast rehabilitatsiooni vähenenud töövõimega inimestele vanuses
16 aastat kuni vanaduspensioniiga, kes on töötud, töötavad või õpivad (omandavad põhi-, üldkesk-, kutse- või kõrgharidust).
Klient saab pärast Töötukassaga tööalase rehabilitatsiooni vajaduse kokkuleppimist valida teenuse osutaja Eesti Töötukassa koostööpartnerite seast. 
Tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutajate nimekirja leiate www.tootukassa.ee.

Töötukassa tasub kliendi tööalase rehabilitatsiooni eest kuni 1800 eurot aastas.